Svazek měst a obcí VKM

Úřední deska Svazku měst a obcí VKM

Závěrečný účet 2020

Závěrečný účet 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, Rozvahy k 31. 12. 2020 a Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2020

Číslo jednací:03/2021
Vyvěsil:Cucová
Kategorie:Obecné
Vyvěšeno dne:26. 5. 2021
Bude sejmuto dne:30. 6. 2022