Svazek měst a obcí VKM

Závěrečný účet Svazku VKM za r. 2017