Svazek měst a obcí VKM

Aktuality 2024


Dne 5. 1. 2024 byly na úřední desce zveřejněny schválený Střednědobý výhled rozpočtu Svazku na období 2024 až 2026 a schválený Rozpočet Svazku na rok 2024.


Aktuality 2023


Dne 1. 12. 2023 byly na úřední desce zveřejněny návrhy Střednědobého výhledu rozpočtu Svazku na roky 2024 - 2026 a Rozpočtu Svazku na rok 2024.


Dne 1. 12. 2023 byly zveřejněny prezentace VKM, a.s. a Středočeských vodáren, a.s. z Informačního setkání se zástupci členských obcí, které se uskutečnilo 24. 11. 2023 v Kralupech nad Vltavou.


Dne 21. 6. 2023 byl na stránkách Svazku zveřejněn Zápis z Valné hromady Svazku měst a obcí VKM, která se konala 11. 5. 2023.


Dne 12. května 2023 byl na úřední desce zveřejněn Závěrečný účet 2022 a Rozpočtové opatření č. 1/2023.


Dne 10. 4. 2023 byla na stránkách Svazku zveřejněna pozvánka na Valnou hromadu Svazku, která se uskuteční 11. května 2023 od 13 hodin v jednacím sále Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1.


Dne 6. 4. 2023 byl na stránkách Svazku zveřejněn návrh Závěrečného účtu Svazku měst a obcí VKM za rok 2022.