Svazek měst a obcí VKM

Aktuality


Dne 12. května 2023 byl na úřední desce zveřejněn Závěrečný účet 2022 a Rozpočtové opatření č. 1/2023.


Dne 10. 4. 2023 byla na stránkách Svazku zveřejněna pozvánka na Valnou hromadu Svazku, která se uskuteční 11. května 2023 od 13 hodin v jednacím sále Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1.


Dne 6. 4. 2023 byl na stránkách Svazku zveřejněn návrh Závěrečného účtu Svazku měst a obcí VKM za rok 2022.


Dne 28. 12. 2022 byl na úřední desce Svazku zveřejněn schválený Střednědobý výhled rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na roky 2023 až 2025 a schválený Rozpočet Svazku měst a obcí VKM na rok 2023. 


Dne 1. 11. 2022 byly na stránkách Svazku zveřejněny návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2025 a návrh rozpočtu na rok 2023 Svazku měst a obcí VKM.


Dne 16. května 2022 byl na úřední desce zveřejněn Závěrečný účet 2021