Svazek měst a obcí VKM

Aktuality

Dne 26. května 2021 byl na stránkách Svazku zveřejněn zápis z Valné hromady Svazku včetně příloh.

Dne 26. května 2021 byl na úřední desce zveřejněn schválený závěrečný účet Svazku za rok 2020.

Dne 4. ledna 2021 byl na úřední desce zveřejněn schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu Svazku měst a obcí VKM.


Záznam jednání Svazku měst a obcí VKM z 6. listopadu 2020, které proběhlo na platformě MS Teams.

https://www.youtube.com/watch?v=PFdw3pfK-bU&feature=youtu.be