Svazek měst a obcí VKM

Aktuality 2024


Dne 26. 5. 2024 bylo na úřední desce zveřejněno Rozpočtové opatření č. 1/2024.


Dne 30. 4. 2024 byl na stránkách Svazku zveřejněn návrh Závěrečného účtu Svazku za rok 2023.


Dne 24. 4. 2024 byla na stránkách Svazku zveřejněna pozvánka na Valnou hromadu Svazku, která se uskuteční 24. 5. 2024 od 8 hodin v jednacím sále Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou, Palackého nám. 1.


Dne 5. 1. 2024 byly na úřední desce zveřejněny schválený Střednědobý výhled rozpočtu Svazku na období 2024 až 2026 a schválený Rozpočet Svazku na rok 2024.


Aktuality 2023


Dne 1. 12. 2023 byly na úřední desce zveřejněny návrhy Střednědobého výhledu rozpočtu Svazku na roky 2024 - 2026 a Rozpočtu Svazku na rok 2024.


Dne 1. 12. 2023 byly zveřejněny prezentace VKM, a.s. a Středočeských vodáren, a.s. z Informačního setkání se zástupci členských obcí, které se uskutečnilo 24. 11. 2023 v Kralupech nad Vltavou.


Dne 21. 6. 2023 byl na stránkách Svazku zveřejněn Zápis z Valné hromady Svazku měst a obcí VKM, která se konala 11. 5. 2023.


Dne 12. května 2023 byl na úřední desce zveřejněn Závěrečný účet 2022 a Rozpočtové opatření č. 1/2023.


Dne 10. 4. 2023 byla na stránkách Svazku zveřejněna pozvánka na Valnou hromadu Svazku, která se uskuteční 11. května 2023 od 13 hodin v jednacím sále Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1.


Dne 6. 4. 2023 byl na stránkách Svazku zveřejněn návrh Závěrečného účtu Svazku měst a obcí VKM za rok 2022.