Svazek měst a obcí VKM

Aktuality 2024


Dne 21. 6. 2024 byl na stránkách Svazku zveřejněn zápis z Valné hromady Svazku měst a obcí VKM, která se uskutečnila 24. 5. 2024.


Dne 21. 6. 2024 byl na úřední desce zveřejněn Závěrečný účet Svazku měst a obcí VKM za rok 2023.


Dne 26. 5. 2024 bylo na úřední desce zveřejněno Rozpočtové opatření č. 1/2024.


Dne 30. 4. 2024 byl na stránkách Svazku zveřejněn návrh Závěrečného účtu Svazku za rok 2023.


Dne 24. 4. 2024 byla na stránkách Svazku zveřejněna pozvánka na Valnou hromadu Svazku, která se uskuteční 24. 5. 2024 od 8 hodin v jednacím sále Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou, Palackého nám. 1.


Dne 5. 1. 2024 byly na úřední desce zveřejněny schválený Střednědobý výhled rozpočtu Svazku na období 2024 až 2026 a schválený Rozpočet Svazku na rok 2024.